Thuê xe giá tốt từ sân bay Cát Bi về huyện Vĩnh Lộc Thanh Hóa

Huyện Vĩnh Lộc là vùng đất địa linh nhân kiệt sản sinh ra nhiều danh nhân trong lịch sử Việt Nam và nhiều di tích lịch sử quan Trọng như di tích sử thành nhà Hồ được xây bằng đá dưới thời Hồ Quý Ly , di tích Nghè Vẹt - Phủ Trịnh , đền thờ thái tể Hoàng Đinh Ái tại xã Vĩnh Hùng , đền thờ Trần Khát Trân tại xã Vĩnh Thành ....
Comments